دوربین مخفی رد شدن از خیابان - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی رد شدن از خیابان را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

دوربین مخفی رد شدن از خیابان

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی رد شدن از خیابان را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

در این دوربین مخفی شما مامور پلیسی را می بیند که در وسط خیابان ایستاده است و ماشین ها را متوقف می کند.

سپس شما مامور را می بیند که به جایی دور اشاره می کند وقتی که افراد به آنجا  نگاه می کنند پیرزنی را می بینند که با به کمک یک چرخ دستی به سختی حرکت می کند.

پیر زن در حال نزدیک شده به خیابان است اما سرعت حرکت او بسیار کند است.

در واقع در این دوربین مخفی صبر افراد را مورد آزمایش قرار داده اند آنها باید صبور باشند تا پیرزن به خیابان برسد و سپس از آنجا عبور کند.

بعضی از افراد نمی توانند صبر کنند و با ماشین از کنار مامور پلیس رد می شوند اما بسیاری از افراد صبر می کنند تا پیرزن برسد.

واکنش های افراد نیز به این مسئله بسیار متفاوت و جالب است  و لحظه های جالب و خنده داری را به  وجود می آورد.