تقلید صدای حرفه ای - شبکه‌ما

تقلید صدا اینگونه می باشد که هنرمندی صدای اشختص دیگر را به نحوی ادا میکند که گویی خودِ شخص مورد نظر آن جمله را می...

تقلید صدای حرفه ای

دسته بندی ها:
توضیحات:

تقلید صدا اینگونه می باشد که هنرمندی صدای اشختص دیگر را به نحوی ادا میکند که گویی خودِ شخص مورد نظر آن جمله را می گوید . کمدین ها و هنرمندان زیادی در این زمینه ؛ چه در کشور ایران و چه در نقاط مختلف کشور ایفا نقش میکنند . تقلید کردن فقط منحصر به صدا نیست و میتوان حرکات انسان ها را هم تقلید کــرد ، حتی میتوان صدای وسایل اطرافمان را هم تقلید کرد . ما در این ویدئو یک تقلید صدا و حرکات منحصر بفردی را برایتان قرار داده ایم ؛ به اینگونه که یکی از اشخاص حرکاتی را اجرا می کند و دیگری صدا را منطبق بر حرکات آن شخص در میاورد . این کلیپ فوق العاده را حتما ببینید .