تبلیغ قدیمی شرکت گاز - شبکه‌ما

پیشینه تبلیغات در ایران به سال های خیلی دور مربوط می شود جایی که تبلیغات از کیفیت هنری زیادی برخودار نبوده است و به شکل...

تبلیغ قدیمی شرکت گاز

دسته بندی ها:
توضیحات:

پیشینه تبلیغات در ایران به سال های خیلی دور مربوط می شود جایی که تبلیغات از کیفیت هنری زیادی برخودار نبوده است و به شکل کاملا ساده برای متقاضیان عرضه میشد . اصولا توجه به ایده های جالب برای ساخت یک تبلیغ بسیار مهم بوده و یکی از عوامل موفقیت پخش تبلیغ می باشد . اما در گذشته با توجه به ساده بودن تبلیغات و رنگ و لعاب نداشتن آنها ، باز هم می دیدیم که تبلیغات موثر واقع می شدند . ما امروز به گذشته سر زده ایم و تبلیغی را برایتان آمده کرده ایم که در عین سادگی ، در ذهن همه ما قرار گرفته است . این تبلیغ زیبا را تماشا کنید .