زندگیگوره خر ها - شبکه‌ما

حیوانات زندگی خودشان را دارند و در طبیعت وحشی که دارند زندگی سختی هم دارند ولی باید همیشه زندگی کرد و ادامه داد که زندگی...

زندگیگوره خر ها

دسته بندی ها:
توضیحات:

حیوانات زندگی خودشان را دارند و در طبیعت وحشی که دارند زندگی سختی هم دارند ولی باید همیشه زندگی کرد و ادامه داد که زندگی گوره خرها هم به همین روال است که همیشه با هم هستند و همه با هم و گروهی سفر و کوچ میکنند و در هر شرایطی هم با هستند که اینجا تعداد زیادی از گوره خرها را در حال رفتن و حرکت کردن یا کوچ کردن میبینید که همه با هم هستند ولی انگار یکی از گوره خرها بر روی زمین افتاده که ممکنه مرده شده باشه و حتما هم همینطوره چون همه گوره خرها به حرکت خودشان اداه میدهند و بعد بچه گوره خر میاد بالای سر مادرش که میبینه اون مرده.