مستند ظهور - قسمت دوازدهم - شبکه‌ما

عنوان مستند: ظهور فصل: دوم قسمت: دوازدهم (روشنایی دادن به تاریکی) در اين قسمت: * مدونا در یکی از موزیک ویدئو هایش (برخلاف تصور اکثریت شنودگان موسیقی های...

مستند ظهور - قسمت دوازدهم

دسته بندی ها:
توضیحات:

عنوان مستند: ظهور

فصل: دوم

قسمت: دوازدهم (روشنایی دادن به تاریکی)

در اين قسمت:

  • مدونا در یکی از موزیک ویدئو هایش (برخلاف تصور اکثریت شنودگان موسیقی های مدونا) "هوم" را زمزمه نمی کند بلکه "آم" نام "بت هندو ها" را زمزمه می کند.
  • بررسی کامل موضوع بالا و این که چرا مدونا باید اینچنین کلمه را زمزمه کند؟
  • یکسان  بدون خدای کابالیسم و آم و خدایان میتراییسم
  • رهبری هنرمندان ایلومناتی توسط مدونا
  • نوشتن لیریک (شعر) موسیقی های برتر توسط انجمن مخفی ایلومناتی
  • و ...