شیر و شکار چیتا - شبکه‌ما

شیرها همیشه حیواناتی وحشی و درنده بودند و همیشه هم هستند چون این درندگی و وحشیگری در وجودشان هست و اصلا نمیشه این خصلت و...

شیر و شکار چیتا

دسته بندی ها:
توضیحات:

شیرها همیشه حیواناتی وحشی و درنده بودند و همیشه هم هستند چون این درندگی و وحشیگری در وجودشان هست و اصلا نمیشه این خصلت و صفت را از انها بیرون کرد و یا پرورش داد چون این خصلت وحشیگری و خون خواهی همیشه در وجودشان بوده و هست که حتی به هم نوع های خودشان هم رحم نمیکند که چیتا هم یک از انواه گربه سانان است که در اینجا وقتی که چیتا در جای نشسته و داره استراحت میکنه شیری ارام ارام داره به طرف چیتا میاد و چیتا هم خبر نداره وقتی چیتا خبر دار میشه که دیگه کار از کار گذشته و چیتا جان خود را از دست میده.