پیرزن مومنه - شبکه‌ما

دراین ویدیو پیرزن عراقی با شجاعت داعشی را دعوت به خدا و برگشت از کشتار مسلمانان و تشویق جهاد با دشمنان می کند

پیرزن مومنه

دسته بندی ها:
توضیحات:

دراین ویدیو پیرزن عراقی با شجاعت داعشی را دعوت به خدا و برگشت از کشتار مسلمانان و تشویق جهاد با دشمنان می کند