پلنگ ها و کفتار - شبکه‌ما

بعضی حیوانات هم نوعی که گاه وقتی که شکاری انجام میدهند و تنهایی هم شکار میکنند دیگر هم نوعهایشان هم برای سهیم شدن در اون...

پلنگ ها و کفتار

دسته بندی ها:
توضیحات:

بعضی حیوانات هم نوعی که گاه وقتی که شکاری انجام میدهند و تنهایی هم شکار میکنند دیگر هم نوعهایشان هم برای سهیم شدن در اون غذا میان که اون غذا رو از دستش بدوزدند و بخورند ولی اینجا پلنگی که شکار ی کرده و پلنگهای دیگه اونو دنبال میکنند که عذا و طعمه رو از اون پلنگ بگیره ولی پلنگ فرار میکنه البته در اخر پلنگ غذا رو بین همه تقسیم میکنه و به هم میرسه ولی در در اینجا وقتی پلنگها داشتند غذا میخوردند کفتاری از راه رسید و گفت منم غذا میخوام ولی هیچ پلنگی به اون کفتار ملعون غذا نداد کفتارها همیشه اماده خور هستند.