جنگ وحشتناک ببر و شیر - شبکه‌ما

در سیرک ها و باغ وحش ها همیشه حیواناتی را نگهداری میکنند که شیر ها و ببر ها و حیواناتی درنده و وحشی را هم...

جنگ وحشتناک ببر و شیر

دسته بندی ها:
توضیحات:

در سیرک ها و باغ وحش ها همیشه حیواناتی را نگهداری میکنند که شیر ها و ببر ها و حیواناتی درنده و وحشی را هم در چنین جاهای هم نگهداری می کنند که در یکی از همین سیرکهایا باغ وحش که یکی از نگهباناه یا کسی که داشت از شیرها و ببر ها مراقبت میکرد یا به انها غذا میداد به طور اتفاق در یکی از حیوانهای وحشی باز شده که ببر بود و در جای دیگری که شیر خطرناک بود اینجا ببر میپره که بره با شیر بجنگه که ازقضا تخته چوبیبه سر نگهبان میخوره و اونو نقش بر زمین میکنه و جنگ و حشتناک و خطزی بین شیر و ببر صورت میگیره و برای نجات مرد نگهبان.....