مستند ظهور - قسمت چهل و یکم - شبکه‌ما

عنوان مستند: ظهور فصل: چهارم قسمت: چهل و یکم (دودمان ها) این قسمت: * بررسی این سوال که "آیا خاندان سلطنتی انگلیس؛ فرعونیان امروز هستند؟"  از نظز جغرافیایی،...

مستند ظهور - قسمت چهل و یکم

دسته بندی ها:
توضیحات:

عنوان مستند: ظهور

فصل: چهارم

قسمت: چهل و یکم (دودمان ها)

این قسمت:

  • بررسی این سوال که "آیا خاندان سلطنتی انگلیس؛ فرعونیان امروز هستند؟"  از نظز جغرافیایی، نژاد و سبک حکومت
  • چه بر سر فرزندان فرعون ها آمد؟ آیا آن ها نابود شدند یا به اروپ مهاجرت کردند؟
  • بررسی این ادعای  " رهبران دنیای غرب ارتباط نژادی و فامیلی دارند" ؛ آیا این ادعا درس است یا خیر؟
  • واقعیت درباره دودمان و خاندان ایلومناتی
  • جنگ نهایی جنگ دو دومان خواهد بود
  • آیا دودمان رهبران اروپا و آمریکا یکی است؟
  • و ...