مستند ظهور - قسمت چهل و دوم - شبکه‌ما

عنوان مستند: ظهور فصل: پنجم (آخر) قسمت: چهل و دوم (نگهبانان دروازه) در اين قسمت براي شما فاش خواهد شد: * خاندان سلطنتی انگلیس؛ یکی از دودمان های...

مستند ظهور - قسمت چهل و دوم

دسته بندی ها:
توضیحات:

عنوان مستند: ظهور

فصل: پنجم (آخر)

قسمت: چهل و دوم (نگهبانان دروازه)

در اين قسمت براي شما فاش خواهد شد:

  • خاندان سلطنتی انگلیس؛ یکی از دودمان های ایلومناتی می باشد
  • بررسی بخش از فیلم ماتریکس 2 ;i در آن دو محافظ فردی با قدرت بالا می توانند از حالت جسمانی خارج شده و دوباره به حالت جسمانی در بیایید که تمثیلی از جن می باشد.
  • ایلومناتی؛ فروشنده اطلاعات
  • منظور از "کلیدساز" در فیلم ماتریکس 2 چیست؟
  • یکی از اهداف ایلومناتی؛ کنترل تمامی نقاط انرژی اصلی روی زمین برای انتشار انرژی منفی در سراسر دنیا و مجبور ردن انسان ها به تن دادن به گناهان از این طریق
  • و ...