مستند ظهور - قسمت چهل و چهارم - شبکه‌ما

عنوان مستند: ظهور فصل: پنجم (آخر) قسمت: چهل و چهارم (اهمیت کعبه) در اين قسمت براي شما فاش خواهد شد: * ریشه 911 در درخت کابالا * در...

مستند ظهور - قسمت چهل و چهارم

دسته بندی ها:
توضیحات:

عنوان مستند: ظهور

فصل: پنجم (آخر)

قسمت: چهل و چهارم (اهمیت کعبه)

در اين قسمت براي شما فاش خواهد شد:

  • ریشه 911 در درخت کابالا
  • در درخت کابالا 11 رتبه وجود دارند که رتبه 10 متعلق به خداوند است و رتبه 11 متعلق به انسان های دوجنسه و کابالاییست ها معتقدند (نعوذبالله) دوجنسه ها از خداوند برتر هستند.
  • بررسی بخشی از فیلم باشگاه مبارزه ( فایت کلاب ) ( Fight Club ) که در آن چیزی شبیه به مجسمه کروی بین دو برج تجارت جهانی نابود می شود
  • حادثه 11 سپتامبر در فیلم سینمایی فایل کلاب ( Fight Club )
  • کتاب قانون نوشته پدربزرگ جرج بوش در هرم گیزا تحت القائات جنی به نام Aiwas
  • و ...