مستند ظهور - قسمت چهل و ششم - شبکه‌ما

عنوان مستند: ظهور فصل: پنجم (آخر) قسمت: چهل و ششم (انسان کامل) در اين قسمت براي شما فاش خواهد شد: * آزادی از بند های ذهنی که به...

مستند ظهور - قسمت چهل و ششم

دسته بندی ها:
توضیحات:

عنوان مستند: ظهور

فصل: پنجم (آخر)

قسمت: چهل و ششم (انسان کامل)

در اين قسمت براي شما فاش خواهد شد:

  • آزادی از بند های ذهنی که به وسیله کنترل ذهن به وجود آمده اند
  • کنترل و تغییر خودتان مقدمه ای برای کنترل و تغییر خانواده تان و سپس جامعه تان و سپس کنترل و تغییر جهان می باشد
  • مقدمه کنترل خود؛ شناخت ماهیت، ذات و فطرت انسان می باشد
  • بررسی 5 نقطه قدرت روحانی در سیستم روحانی شرقی و اینکه سبک زندگی غربی چطور از این 5 نقطه برای منحرف کردن و نابودی شما استفاده می کنند.
  • و ...