تمساح و شکار لاشخور - شبکه‌ما

حیوانات برای زندگی کرردن مجاورند که همدیگه را شکار کنند دیگه فرقی نداره که اون شکار چی باشه یا شکارچی کی باشه اینجا فقط بقا...

تمساح و شکار لاشخور

دسته بندی ها:
توضیحات:

حیوانات برای زندگی کرردن مجاورند که همدیگه را شکار کنند دیگه فرقی نداره که اون شکار چی باشه یا شکارچی کی باشه اینجا فقط بقا مهمه و اینکه حیوانات شکار کنند که در اینجا که پرنده های زیادی وجود دارند و دارند در اب بازی میکنند و خوش میگذرونند که این پرنده ها که لاشخورهای بیش نیستند در اینجا بر روی اب اومدند تا نفسی و جانی تازه کنند و اب تنی هم کنند ولی وقتی که یکی از لاشخورها در اب داشت اب تنی میکرد یک مرتبه موجودی از زیرا اب در اومد و پرنده لاشخور را گرفت و به زیر اب برد که تمساح بود.