شیر ها و ببر ها و انسان - شبکه‌ما

حیوانات وحشی هر چند که ما انسان ها انها را تربیت و پرورش کرده باشیم ولی باز هم وحشی هستند و ممکنه به هر امسانی...

شیر ها و ببر ها و انسان

دسته بندی ها:
توضیحات:

حیوانات وحشی هر چند که ما انسان ها انها را تربیت و پرورش کرده باشیم ولی باز هم وحشی هستند و ممکنه به هر امسانی صدمه بزنند و برای ما خطرناک باشند ولی چه میشه کرد با این انسانها که خودشان اینو میخواهند ولی اینجا که سه شیر نر بالغ را میبینید و چند تا ببر که در کنار دو تا از انسان ها هساتند و در کنار هم دارند بازی میکنند که واقعا جرات بالا و ریسک بالای میخواد که با شیر ها وببر ها هم بازی بشی ولب اینجا این دوتا مرد دارن به این حیوانات وحشی و درنده غذا میدهند که یکیاز اون بالا داره با چوبی که غذا به اون چسبیده به شیر داره غذا میده.