مستند ظهور - قسمت پنجاهم - شبکه‌ما

عنوان مستند: ظهور فصل: پنجم (آخر) قسمت: پنجاهم ("ظهور عیسی مسیح (ع)") اين قسمت: * این قسمت ؛ قسمت یکی مانده به آخر مستند سریالی ظهور می باشد.

مستند ظهور - قسمت پنجاهم

دسته بندی ها:
توضیحات:

عنوان مستند: ظهور

فصل: پنجم (آخر)

قسمت: پنجاهم ("ظهور عیسی مسیح (ع)")

اين قسمت:

  • این قسمت ؛ قسمت یکی مانده به آخر مستند سریالی ظهور می باشد.
  • نتیجه گیری مستند سریالی ظهور
  • ظهور عیسی مسیح (ع) به عنوان یاور امام زمان (عج)
  • فریب های بزرگی که در این دنیا برای انسان ها چیده شده اند
  • گفتگو با یک فراماسونر سابق درباره بزرگترین جن گیر در کلیسای کاتولیک
  • اطلاعاتی درباره ایلومناتی (انجمن مخفی)
  • سخنرانی سید حسن نصرالله در سال 2008 درباره جنگ آینده با رژیم صهیونیستی
  • و ...