آموزش نقاط طب سوزنی مریدین مثانه قسمت دوم - شبکه‌ما

پیج ما را در اینستاگرام فالو کنید : ACUPUNCTUER.

آموزش نقاط طب سوزنی مریدین مثانه قسمت دوم

دسته بندی ها:
توضیحات:

پیج ما را در اینستاگرام فالو کنید : Acupunctuer.mashhad

کانال مثانه یا UB Channel  از کانتوس داخلی چشم شروع و به قسمت جلویی سر طی مسیر نموده و با کانال DU در حد DU20 ارتباط برقرار کرده و شاخه ای از آن به ناحیه گیجگاهی میرود و شاخه ای از آن از ناحیه ورتکس جدا شده و سپس به دو شاخه تقسیم شده و از ناحیه گردن به پایین طی مسیر میکند و در سطح داخلی کتف و موازی ستون فقرات به ناحیه کمر رسیده و داخل حفره بدن شده و با کلیه و عضو اصلی اش مثانه ارتباط برقرار میکند.

شاخه ای از ناحیه کمر جدا شده و به پایین و از طریق باسن در ناحیه پشت زانو تمام میشود شاخه ای در ناحیه خلفی گردن جدا شده و مستقیما در طول لبه داخلی کتف طی مسیر میکند و از ناحیه سرین عبور کرده و از ناحیه پشت ران و در طرف خارج در ناحیه پولیته آل به شاخه قبلی می پیوندد و سپس به ساق و ناحیه خلفی قوزک خارجی میرسد و از برجستگی پنجمین استخوان کف پایی عبور کرده و به قسمت خارجی نوک انگشت کوچک میرسد که با کانال KID متصل میشود.

این مریدین مهم شامل 67 نقطه میباشد .