دستور قتل خواننده زن از طرف آل سعود - شبکه‌ما

ذکرا محمد خواننده شهیر عرب پس از انکه ال سعود شروع به جلوگیری از اعزام حجاج از کشورهایی که با اسرائیل وامریکا روابط حسنه نداشتند...

دستور قتل خواننده زن از طرف آل سعود

دسته بندی ها:
توضیحات:

ذکرا محمد خواننده شهیر عرب پس از انکه ال سعود شروع به جلوگیری از اعزام حجاج از کشورهایی که با اسرائیل وامریکا روابط حسنه نداشتند کرد این اهنگ را که شاعری لیبیایی سروده خواند برغم هشدارها و متعاقبا بدست عوامل اطلاعات سعودی در قاهره ترور شد و برای همیشه درتونس زادگاهش ارام گرفت .