گفتن شعرطنزبرای روحانی - شبکه‌ما

گفتن شعردروصف دولت رییس جمهوری حسن روحانی وایت الله جنتی      

گفتن شعرطنزبرای روحانی

دسته بندی ها:
توضیحات:

گفتن شعردروصف دولت رییس جمهوری حسن روحانی وایت الله جنتی