کارهای حیوانات با انسان - شبکه‌ما

از قدیم گفتن که نباید با حیوانهای وحشی شوخی یا بازی کرد چون حیوانات همیشه وحشی بوده و دنیایی حیوانی خود را دارند و زیاد...

کارهای حیوانات با انسان

دسته بندی ها:
توضیحات:

از قدیم گفتن که نباید با حیوانهای وحشی شوخی یا بازی کرد چون حیوانات همیشه وحشی بوده و دنیایی حیوانی خود را دارند و زیاد نمیتونند با دنیایی انسانها سازگاری کاملی داشته باشند چون ما انسانها حیوانات را خوب نمیشناسیم و دنیایی انها را به خوبی درک نمیکنیم واسه همینه که الان مردی که در کنار شیر استاده و با دوربین داره صحبت میکنه شیر دست اموز نمیتونه انسان رو درک کنه و همیمجور داره پای مرد را میگیره که در اخر با حمله مواجه میشه ولی خدا رو شکر به خیر میرسه و در جای دیگر میمونهست که مزاح میشه.