دوربین مخفی نرده ها - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی نرده ها  را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

دوربین مخفی نرده ها

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی نرده ها  را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

در این دوربین مخفی شما دختری جوان را مشاهده می کنید که در حال بستن در نرده چوبی خانه ای است.

او هرچه در را محکم می زند در بسته نمی شود و چفت آن جا نمی افتد.

تا اینکه با قدرت بیشتری در را بهم می زند و باعث می شود که تمام نرده ها یکی یکی بیفتند و حصار نرده ای خراب شود.

البته نرده ها توسط پسر بچه ای که در جایی مخفی شده است توسط طنابی که به آن وصل کرده اند کشیده می شود و می افتد.

حال به سراغ اجرای دوربین مخفی می روند دختر از افراد می خواهد تا در حصار نرده ای انها را ببندد .

آنها در را به هم می زنند ولی در بسته نمی شود.

برای همین در مرتبه دوم با زور بیشتری در را بهم می زنند و حصار چوبی شروع به ریزش می کند و کل نرده ها خراب می شوند.

عکس العمل افراد به این اتفاق بسیار جالب و دیدنی هست.