دوربین مخفی اجتماعی - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی اجتماعی  را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

دوربین مخفی اجتماعی

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی اجتماعی  را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

در این دوربین مخفی که تولید کننده آن سعی داشته است که جلوی یک  مشکل اجتماعی را بگیرد شما فردی را می بیند که به پارک می رود.

او به همراه خود یک سگ سفید کوچک دارد که خیلی دوست داشتنی است.

سپس به  طرف نیمکت هایی که در پارک هست می رود و با مادرانی که در آنجا نشسته اند شروع به صحبت می کند.

او از آن ها می پرسد آیا فرزند شما با غریبه ها حرف می زند جواب مادر ها  خیر است.

سپس مرد به آنها می گوید که کاری می کند تا فرزندشان به راحتی با او همراه شوند اما مادر ها  باور ندارند .

مرد ازانها می خواهد تا فرزندشان را نشان دهد.

او به سمت فرزند آنها می رود و سگ را به آنها نشان می دهد.

بعد از گفتگویی کوتاه مرد به  بچه ها می گوید که در خانه خود سگ های دیگری هم دارد اگر دوست دارند با او همراه شوند تا آنها را به آنها نشان دهد.

در عین تعجب بچه ها با مرد غریبه همراه می شوند.