دوربین مخفی دزدیدن کیسه های پول - شبکه‌ما

 تا حالا شده یه دزدی رو تو خیابون ببینید ؟ یا حتی تا حالا شده ازتون دزدی بشود ؟چیکار کردید ؟میدونید باید چیکار کنید ؟ خیلی...

دوربین مخفی دزدیدن کیسه های پول

دسته بندی ها:
توضیحات:

 تا حالا شده یه دزدی رو تو خیابون ببینید ؟ یا حتی تا حالا شده ازتون دزدی بشود ؟چیکار کردید ؟میدونید باید چیکار کنید ؟

خیلی ها هستند که متاسفانه وضعشون خوبه و دست به دزدی میزنند حتما میپرسید چجوری به اینصورت که این افراد عادت کردند به اینکه چیزی از یکی بگیرند و ندهند و یا حتی خودکار ادم رو هم میدزدند که باید این کارو از ابتدا جلوش و بگیریم وگرنه ممکنه محتمل به خطرات بزرگ و دزدی های بزرگی تو زندگیشون بشود که شاید خود این افراد فکر کنند این کار دزدی نیست و یا حتی بگویند طرف راضیست و مشکلی ندارد ولی حتی اگه طرف هم راضی باشد نباید اینکارو بکنند .ح

الا یسری دیگه از اطراف هستند که میگویند طرف چقدر پول دارد میخواهد چیکار یا مثلا یه ذره از پولشو بده به من هیچی ازش کم نمیشود ولی اینا همه طرز فکرای علط است که درون این افراد ریشه کرده و باید هرچه زودتر این افکار رو از بین ببرند که تبدیل به عادت نشود و خدایی نکرده ناخواسته دزد از اب در نیایند