دوربین مخفی موجود ترسناک - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی موجود ترسناک  را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

دوربین مخفی موجود ترسناک

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی موجود ترسناک  را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

در این دوربین مخفی شما فردی را می بیند که لباسی ترسناک به تن کرده است که شبیه به موجودی ترسناک و زشت شده است.

مخصوصا ماسکی که روی صورت خود زده است که  بسیار ترسناک است.

او در کمین می نشیند تا افراد را بترساند در ابتدای کار در میان تاریکی در زیر راه پله ای مخفی می شود.

دو نفر در حال پایین آمدن از راه پله هستند که ناگهان او از میان تاریکی ها پدید می اید دو نفر به سرعت از راه پله بالا می روند و فرار می کنند.

در قسمتی دیگر او به کنار رودخانه می رود و افرادی را که در لب رودخانه نشسته اند می ترساند . او با صدایی ترسناک از  نردبان بالا می آید و به سمت افراد می دود آنها نیز پا به فرار می گذارند.

البته در خلال دوربین مخفی افرادی نیز هستند که بلافاصله می فهمند که دوربین مخفی است و هیچ ترسی به خود راه نمی دهند.