دوربین مخفی دختر ترسناک - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی دختر ترسناک  را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

دوربین مخفی دختر ترسناک

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی دختر ترسناک  را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

در این دوربین مخفی ترسناک شما دختری را می بیند که عروسک خرس بزرگی که خونی است را در دست دارد در حالیکه خودش نیز لباس سفیدی بر تن دارد که  خون آلود است و چشمان و دهانی که خونی است.

او در وسط پیاده رو ایستاده است به محض اینکه افراد به او نزدیک می شوند او به آنها نگاه می کند و سپس  جیغی بلند می زند که باعث می شود افراد فرار کنند.

و بعد آنها را تعقیب می کند.

در قسمتی دیگر آرام آرام به نیمکتی نزدیک می شود که دو نفر در حال گفتگو هستند  اول افراد نمی ترسند و به او نگاه می کنند اما هنگامی که او صورت خود را به سمت  آنها  می گیرد افراد می ترسند و بعد جیغ می زند که باعث می شود آنها فرار کنند.

در قسمت های بعدی فردی دیگر نیز به دوربین مخفی اضافه می شود او نقش جسدی را بازی می کند که دختر در حال خوردن آن است

افراد به او نزدیک می شوند و سپس با دیدن صورت دختر سریع فرار می کنند