دوربین مخفی نیش زنبور - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی نیش زنبور  را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

دوربین مخفی نیش زنبور

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی نیش زنبور  را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

در ابتدای کار شما فردی را می بیند که قصد انجام این دوربین مخفی را دارد.

او توضیح می دهد که قرار است با پوشیدن لباسی مخصوص که او را در برابر نیش زنبور  محافظت  می کند. وارد آسانسور شود.

او قصد دارد که جعبه هایی خالی را که هیچی داخل آن نیست را به داخل آسانسور ببرد در حالیکه لباس مخصوص پوشیده است و صدای زنبور نیز در حال پخش است.

سپس او یک چوب تیز را نشان می دهد که قصد دارد با آن به افراد ضربه بزند که انگار زنبور آن ها را نیش زده است.

او به داخل آسانسور وارد می شود در حالیکه فرد دیگری نیز داخل آسانسور است هر آن با حرکت های او جعبه ها ممکن است بیفتد تا اینکه بعد از جواب دادن تلفن خود باعث می شود که جعبه ها بیفتند

سپس به فرد می گوید که مراقب چشمهایش باشد و آنها دست های خود را جلوی چشمانشان می گیرند و او نیز با چوب  تیز خود شروع به ضربه زدن به آنها می کند