جرات فوق العاده انسان در مقابل شیر وحشی - شبکه‌ما

واقعا واقعا که انسان ادمی بزرگ و نترسترین موجود روی زمین هست که کمتر کوجودی در این دنیا بتونه چنین کار خطرناک و مرگ اوری...

جرات فوق العاده انسان در مقابل شیر وحشی

دسته بندی ها:
توضیحات:

واقعا واقعا که انسان ادمی بزرگ و نترسترین موجود روی زمین هست که کمتر کوجودی در این دنیا بتونه چنین کار خطرناک و مرگ اوری رو انجام بده ادم وقتی خودشو و هم نوعشو اینجوری در مقابل یک شیر وحشی اونم در طبیعت وحشی خودش میبینه ترس تمام وجود ادمو میگیره که اینجا مردی و انسانی است که در مقابل قویتریت و نترسترین حیوان وحشی دنیا می ایسته و مقابله میکنه فقط هودتون باید چنین صحنه ای رو ببینید تا باورتون بشه که این دروغ نیست تقبل انسان با حیوان وحشی یعنی شیر خطرناک و درندهو خون خوار.


  • رحیمی فرد
    رحیمی فرد |

    اگر انسان بر ترس خود قلبه کند هر جانداری از انسان می ترسد