آموزش php درس 160-پاک کردن داده از دیتابیس - شبکه‌ما

این  درس صد و شصت از سری آموزشی PHP می باشد و درباره موضوعات زیر در آن بحث می شود.

آموزش php درس 160-پاک کردن داده از دیتابیس

دسته بندی ها:
توضیحات:

این  درس صد و شصت از سری آموزشی php می باشد و درباره موضوعات زیر در آن بحث می شود.

این درس درباره پاک کردن داده از دیتابیس  در پی اچ پی می باشد.ابتدا یک تابع به نام delete می سازیم و در آن دیتابیس را به صورت global معرفی می کنیم و در همین تابع با نوشتن یک comment به توضیح چگونگی کار کردن دستور delete می پردازیم سپس با یک دستور شرطی بررسی می کنیم تا اگر affect شد در آن صورت مساوی true شود و اگر نشد با faslse برابر گردد.ادامه توضیحات را می توانید در فیلم مشاهده کنید.