کودک در مقابل شیر خطرناک - شبکه‌ما

باغ وحش های که در ان حیوانات وحشی و خطرناکی نگهداری می شوند که باید همیشه و در همه حال مواظب انها باشیم که یه...

کودک در مقابل شیر خطرناک

دسته بندی ها:
توضیحات:

باغ وحش های که در ان حیوانات وحشی و خطرناکی نگهداری می شوند که باید همیشه و در همه حال مواظب انها باشیم که یه وقت از دستمان فرار نکند که به ما و همه انسان ها صدمه بزنند که اینکار خیلی وحشتناک میباشد اگه این حیوانات وحشی رها شوند در میان اسانها که یکی از اون حیونهای وحشی شیر هست که در این باغ وحش نگهداری میشود که در اینجا شیری را در باغ وحش میبینید که در پشت شیشه های محکمی که وجود داره در مقبل کودکی که در پشت شیشه قرار داره ابن شیر داره کودک را نظاره میکنه و اگهاین شیشه محکم نبود چی میشد.