معرفی لوازم خانگی - محصول كتری برقی ۲۲۰۰ پارس خزر - شبکه‌ما

جوش آوردن آب در كمتر از ۴ دقیقه مجهز به المنت حلزونی ضد زنگ دارای فیلتر رسوب گیر ظرفیت كتری ۱.۲ لیتر رنگ بدنه اصلی

معرفی لوازم خانگی - محصول كتری برقی ۲۲۰۰ پارس خزر

دسته بندی ها:
توضیحات:

جوش آوردن آب در كمتر از ۴ دقیقه مجهز به المنت حلزونی ضد زنگ دارای فیلتر رسوب گیر ظرفیت كتری ۱.۲ لیتر رنگ بدنه اصلی