معرفی لوازم خانگی - محصول اتوبخار - شبکه‌ما

سیستم اتوماتیك ضد چكه - بخار دهی عمودی جهت اتوكشی پرده و لباسهای آویخته - مكانیزم تمیز كننده اتوماتیك رسوبات - سیستم كنترل دما متناسب...

معرفی لوازم خانگی - محصول اتوبخار

دسته بندی ها:
توضیحات:

سیستم اتوماتیك ضد چكه - بخار دهی عمودی جهت اتوكشی پرده و لباسهای آویخته - مكانیزم تمیز كننده اتوماتیك رسوبات - سیستم كنترل دما متناسب با نوع پارچه - فیوز حرارتی برای جلوگیری از افزایش بیش از حد مجاز دما - مكانیزم تنظیم بخار دهی