آموزش php درس 163-ستون های بهتر برای دیتابیس - شبکه‌ما

این  درس صد و شصت و سه از سری آموزشی PHP می باشد و درباره موضوعات زیر در آن بحث می شود.

آموزش php درس 163-ستون های بهتر برای دیتابیس

دسته بندی ها:
توضیحات:

این  درس صد و شصت و سه از سری آموزشی php می باشد و درباره موضوعات زیر در آن بحث می شود.

این درس درباره ستون های بهتر برای دیتابیس در پی اچ پی می باشد.در ابتدا می خواهد به تعریف دوباره کلاس و attribute بپردازد. سپس به علت عدم کار کردن تابع attribute در این قسمت از برنامه می کند و بعد آن را کپی می کند و به داخل تابع user  میبرد و در آن جا می ریزد و علت آن نیز این می باشد که هدف از استفاده از این تابع برگرداندن فیلدهای برنامه توسط تابع مورد نظر است.ادامه توضیحات را می توانید در فیلم شبکه ما مشاهده کنید.