آموزش php درس 164-class photograph - شبکه‌ما

این  درس صد و شصت و چهار از سری آموزشی PHP می باشد و درباره موضوعات زیر در آن بحث می شود.

آموزش php درس 164-class photograph

دسته بندی ها:
توضیحات:

این  درس صد و شصت و چهار از سری آموزشی php می باشد و درباره موضوعات زیر در آن بحث می شود.

این درس درباره class photograph در پی اچ پی می باشد.در ابتدا یک جدول به نام photograph می سازیم و یک فایل نیز به همین نام می سازیم.سپس به داخل ترمینال رفته و به داخل mysql می رویم و به داخل دیتابیس مورد نظر مان که اینجا photo gallery می باشد می رویم و در آن به ساخت یک جدول با مشخصاتی که در فیلم به آن اشاره می شود می پردازیم  مثلا نوع متغیرها را در آن تعیین می کند.ادامه توضیحات را در فیلم مشاهده کنید.