آموزش php درس 165-متودهای آپلود فایل - شبکه‌ما

این  درس صد و شصت و پنج از سری آموزشی PHP می باشد و درباره موضوعات زیر در آن بحث می شود.

آموزش php درس 165-متودهای آپلود فایل

دسته بندی ها:
توضیحات:

این  درس صد و شصت و پنج از سری آموزشی php می باشد و درباره موضوعات زیر در آن بحث می شود.

این درس درباره متود های آپلود فایل در پی اچ پی می باشد.ابتدا به پوشه فایل های سایت رفته و در آن به فایل upload می رویم و در آن با نشان دادن کدهای نوشته شده به توضیح محل هایی که error می دهد می پردازد.سپس به کلاس photograph می رود و در آن دو متغیر می سازد و متغیر ها را به صورت private و protected  معرفی می کند.سپس متودی را که از قبل کپی کرده بود را در ادامه کلاس قرار می دهدادامه توضیحات را در فیلم مشاهده کنید.