سخنرانی دکتر انوشه راجب ازدواج عالیه - شبکه‌ما

خیلی از ماها به خیلی از چیزا تو زندگی توجه نمیکنیم که مثلا چرا بعد از ازدواج زن و مرد به هم توجه ندارند و همیشه...

سخنرانی دکتر انوشه راجب ازدواج عالیه

دسته بندی ها:
توضیحات:

خیلی از ماها به خیلی از چیزا تو زندگی توجه نمیکنیم که مثلا چرا بعد از ازدواج زن و مرد به هم توجه ندارند و همیشه دوران دوستی و نامزدیشان را بهترین دوران میدونند حتی خانومی که برای شوهرش ارایش میکنند و خودشان رادرست میکنند همسرش متوجه نمیشود ولی برداشتن ابروی دختر همسایه رو فوری متوجه میشود که این خیلی بدست و شروع هزاران درد سر و اختلافات تو زندگی هست

باید به هم توجه کنید و الکی به هم پیله نکنید اینو بدانید که همه میتوانند جواب بدهند که همیشه اختلافاتی بین زن و شوهران وجود دارد که این طبیعیست که همانطور که انیشتین با زنش درگیری داشت از بس که درگیر مسئله نسبیت که حتی زن خودش رو هم نشناخت

چارلز دیکنز میگوید هرچی میگوییم زنا بر خلافش رفتار میکنند که من میگویم برویم  دور دنیا بگردیم و زنش میگوید نه بریم یه جا دیگه که  یک لطیفه خارجی وجود دارد که میگوید مرد از خدا پرسید چرا انقدر زن را زیبا افریدی و خدا پاسخ داد که چون تو خوشت بیاد و گفت چرا انقدر احمق افریدی گفت چون از تو خوشش بیاد