کلیپ معرفی فیلم Star Wars: Episode VII - شبکه‌ما

این قسمت ماجرای سی سال پس از «جنگ ستارگان: قسمت ششم – بازگشت جدای» محصول سال ۱۹۸۳ را روایت می کند.

کلیپ معرفی فیلم Star Wars: Episode VII

دسته بندی ها:
توضیحات:

این قسمت ماجرای سی سال پس از «جنگ ستارگان: قسمت ششم – بازگشت جدای» محصول سال ۱۹۸۳ را روایت می کند.