کلیپ معرفی فیلم (Fantastic Four (۲۰۱۵ - شبکه‌ما

چهار دوست دانشمند در اتفاقی، صاحب قدرت هایی فراطبیعی شده و به صورت ابرقهرمان در می آیند.

کلیپ معرفی فیلم (Fantastic Four (۲۰۱۵

دسته بندی ها:
توضیحات:

چهار دوست دانشمند در اتفاقی، صاحب قدرت هایی فراطبیعی شده و به صورت ابرقهرمان در می آیند. آنها از قدرت های جدید خود برای مقابله و مبارزه با موجودات پر قدرتی استفاده می کنند، که قصد صدمه زدن به کره زمین و ساکنان آن را دارند.