کلیپ معرفی فیلم (Infini (۲۰۱۵ - شبکه‌ما

یک تیم «جستجو و نجات» زبده به یک مرکز استخراج در خارج زمین فرستاده می شوند، تا “ویت کارمایکل” تنها بازمانده یک شیوع بیولوژیکی را...

کلیپ معرفی فیلم (Infini (۲۰۱۵

دسته بندی ها:
توضیحات:

یک تیم «جستجو و نجات» زبده به یک مرکز استخراج در خارج زمین فرستاده می شوند، تا “ویت کارمایکل” تنها بازمانده یک شیوع بیولوژیکی را نجات دهند.