کلیپ معرفی فیلم (Black Mass (۲۰۱۵ - شبکه‌ما

ماجرای یکی از اربابان گروه های جنایتکار بوستون جنوبی به نام «ویتی بولگر» که یک مامور FBI بود و از این طریق خانواده مافیا خود...

کلیپ معرفی فیلم (Black Mass (۲۰۱۵

دسته بندی ها:
توضیحات:

ماجرای یکی از اربابان گروه های جنایتکار بوستون جنوبی به نام «ویتی بولگر» که یک مامور FBI بود و از این طریق خانواده مافیا خود را حمایت می کرد. او یکی از چهره های در دست تعقیب فهرست ۱۰ نفره FBI بوده است که به مدت یک دهه در حال فرار بوده و در نهایت در سال ۲۰۱۱ دستگیر شد.