آموزش phpدرس 177-مفهوم صفحه گذاری - شبکه‌ما

این  درس صد و هفتاد و هفت از سری آموزشی PHP می باشد و درباره موضوعات زیر در آن بحث می شود.

آموزش phpدرس 177-مفهوم صفحه گذاری

دسته بندی ها:
توضیحات:

این  درس صد و هفتاد و هفت از سری آموزشی php می باشد و درباره موضوعات زیر در آن بحث می شود.

این درس درباره مفهوم صفحه گذاری در پی اچ پی می باشد.علت استفاده از این روش نیز برای آن است که اگر اطلاعات یک صفحه از اندازه صفحه بیش تر شد به صفحه بعد مراجعه شود و این یک مفهوم پی اچ پی و mysql می باشد سپس به یک مثال در این مورد می پردازد.مثلا در یک سایت ما چندین موضوع می گذاریم و نمی شود همه این موضوعات را در یک صفحه به بیننده نمایش داد پس از صفحات مختلف استفاده می کنیم.ادامه توضیحات را در فیلم مشاهده کنید.