آموزش php درس 178-مفهوم limit ، offset و count - شبکه‌ما

این  درس صد و هفتاد و هشت از سری آموزشی PHP می باشد و درباره موضوعات زیر در آن بحث می شود.

آموزش php درس 178-مفهوم limit ، offset و count

دسته بندی ها:
توضیحات:

این  درس صد و هفتاد و هشت از سری آموزشی php می باشد و درباره موضوعات زیر در آن بحث می شود.

این درس درباره مفهوم limit ، offset و count در پی اچ پی می باشد.ابتدا به معرفی limit می پردازد و این دستور max رکورد ها را نشان می دهد و این دستور با متغیر per-page همکاری می کند.سپس به معرفی دستور offset می پردازد.این دستور از رکوردی که در آن است به رکورد بعدی می پرد و علت استفاده از این دستور انجام عمل پرش برای کارهایی نظیر نمایش اعداد از 15 بدون این که اعداد قبل را نمایش دهد است.ادامه توضیحات را در فیلم مشاهده کنید.