تصادف و تبلیغات خلاق - شبکه‌ما

امروزه همه ما عجله داریم برای زودتر رسیدن به کارها که گاهی این زود رسیدن ها باعث میشه نه به کارمون برسیم و نه زود...

تصادف و تبلیغات خلاق

دسته بندی ها:
توضیحات:

امروزه همه ما عجله داریم برای زودتر رسیدن به کارها که گاهی این زود رسیدن ها باعث میشه نه به کارمون برسیم و نه زود برسیم پس اینهمه عجله برای چیست ؟

بهتر نیست 5 دقیقه  دیرتر برسیم ولی همه کارها درست همون جوری که خودمان میخواهیم صورت گیرد ؟ همیشه و همه جا گفته شده که عجله کار شیطان است که این موارد به روش های متعدد و خیلی زیاد از طریق رسانه ها و روزنامه ها و تبلیغات بارها و بارها گفته شده و عواقب خطرناک و بد این روش همیشه گوشزد شده که منتها خیلی ها هنوز این رو باور ندارند و همیشه فکر میکنند که خطر برای بقیه است

این خطر خود این افراد رو تهدید نمیکنه که این افراد همیشه در اشتباه به سر می برند و یک روز خودشون نیز دچار این حوادث میشوند که متاسفانه دیگه خیلی خیلی دیر شده و جالب تر اینکه این افراد این تجربات را دوباره در اختیار افراد جوون تر قرار می دهند و جوون تر ها باز باور نمیکنند و این روش به همین ترتیب ادامه دارد .