جدال تمساح با شیر - شبکه‌ما

یکی از خطرناک ترین و وحشتناک ترین و درنده ترین و خشونت بارتین حیواناتی که در ابهای رودخانه ای زندگی میکنند تمساح ها هستند که...

جدال تمساح با شیر

دسته بندی ها:
توضیحات:

یکی از خطرناک ترین و وحشتناک ترین و درنده ترین و خشونت بارتین حیواناتی که در ابهای رودخانه ای زندگی میکنند تمساح ها هستند که تا حالا نشده که به کسی رحمی داشته باشند که در ابها در نوع خود سلطان هستند و از طرفی که شیر وحشی هم از بزرگنرین و وحشی ترین و جسورترین و خطرناکترین حیوانات وحشی بر روی زمین خاکی است که در اینجا شیر و تمساح میخواهند با نبردی داشته باشند تاببیند که کدم واقعا سلطان و قوی تر هست که شیر با غرش خود میگوید من قویتر و سلطان این سرزمینم ولی تمساح اینو نمیپذیره و به زیر اب میره.