رقص عروس و داماد باحال ایرانی - شبکه‌ما

ازدواج امروزه با سال های گذشته بسیار فرق میکند در گذشته به این صورت بوده که فرد بدون اینکه دختر را ببیند و دختر بدون...

رقص عروس و داماد باحال ایرانی

دسته بندی ها:
توضیحات:

ازدواج امروزه با سال های گذشته بسیار فرق میکند در گذشته به این صورت بوده که فرد بدون اینکه دختر را ببیند و دختر بدون اینکه پسر را ببیند با هم ازدواج می کردند و زندگی خوب و خوشی داشتند و برای این ازدواج فقط اجازه پدر و مادر دختر و پسر حرف اصلی را میزده

مثل الان به هیچ وجه نبوده که دختر و پسری بعد از چند سال دوستی با هم به هم می زنند و حتی به ازدواج هم نمی کشد و یا ازدواج می کنند بدون اینکه خانواده هایشان مطلع باشند و بعد از چند سال دوستی عاشقانه شاید هم به هم برسند! منتها بعدش متوجه می شوند که در انتخابشان اشتباه کرده بودند و این فرد فرد رویاهایشان نبوده و نیاز هایشان را نمی تواند بر آورده کند و به همین روال داستان ادامه پیدا خواهد کرد

رسم و رسوم ازدواج هم فرق داشته و دارد به این صورت که امروزه پسرها دخترا را سورپرایز کرده و خواستگاری می کنند و حتی در ازدواج با هم از قبل تمرین رقص می کنند و همه کاری برای داشتن خوشی در کنار هم را تجربه می کنند