شیرهای وحشی - شبکه‌ما

شیر ها حیواناتی وحشی و در نوع خود بی نظیر هستند که کسی نمیتونه با انها مقابله کنه و کمتر حیوانی میتونه در مقابلانها دوام...

شیرهای وحشی

دسته بندی ها:
توضیحات:

شیر ها حیواناتی وحشی و در نوع خود بی نظیر هستند که کسی نمیتونه با انها مقابله کنه و کمتر حیوانی میتونه در مقابلانها دوام بیاره وشیرها هم با هم زندگی میکنند و هیچ شیری تنها زندگی نمیکنه فقط گروهی و در کنار هم همیشه هستند و وقتی شیری نتونه شکاری داشته باشه و حیوانی روبخوره معمولا هر جانداری و موجودی که غذا نخوره ضعیف میشه و از بین مره که اینجا هم شیر خیلی ضعیف شده ودر حال مردن و نابودی هست که همراهان اون شیر و خانواده همون شیر ضعیف دارند اونو شیر  را با صداهای غرش خود صدا میزنند..ولی...............