نجات از مرگ (معجزه یا شانس) - شبکه‌ما

مرگ به معنی پایان زندگیست در حالی که اینطور نیست و مرگ در واقع شروع زندگی جدیدی است که نتایج اعمال و کارهای این دنیا...

نجات از مرگ (معجزه یا شانس)

دسته بندی ها:
توضیحات:

مرگ به معنی پایان زندگیست در حالی که اینطور نیست و مرگ در واقع شروع زندگی جدیدی است که نتایج اعمال و کارهای این دنیا را در عالمی دیگر باید پس بدهیم که خیلی ها از زندگی بعد از مرگشان به دلیل کارهای خوبی که در این دنیا کرده اند راضی اند و خیلی ها نیز ناراضی .

پس مراقب کارها و رفتارها در این دنیا باشید چون زمان مرگ مشخص نیست و ممکن اس در یک و درست در زمانی که انتظارش را نداریم جانمان گرفته شود مانند این فیلم که بیش از بیست مورد وجود دارد که بدون اینکه فکرش را بکنند در معرض مرگ قرار گرفته اند و نجات یافته اند و اما چکونه این نجات امکان می پذیرد بر اساس شانس ؟ یا قسمت و یا معجزه ؟قضاوت با شما

حتی اکر بر اساس شانس باشد هم تنها یکبار دوبار و یا حتی سه بار اتفاق می افتد و در بار چهارم دیگر این شانس جواب نمی دهند .انسان باید همیشه فکر کند که الان میمیرد چون در این موقع تنها هست که به فکر اعمال خود هست