فیسبوک و توییتر - شبکه‌ما

استفاده درست از تکنولوژی یکی از مهم ترین چیز ها برای انسان هست چه پسر و چه دختر چون نامه اعمال را روز قیامت به...

فیسبوک و توییتر

دسته بندی ها:
توضیحات:

استفاده درست از تکنولوژی یکی از مهم ترین چیز ها برای انسان هست چه پسر و چه دختر چون نامه اعمال را روز قیامت به دستمان می دهند و هرچی امروز انجام میدیم و میخوانیم که توئیتر و فیسبوک نیز یک وسیله برای امتحان هستند که افرادی هستند که وقتی به صفحه آنها رجوع میکنیم حرفایی راجع به خدا و دعوت به اسلام می شنویم

گاهی نیز افرادی هستند که در صغحه آنها پر از حرفای رکیک و ناسزاست و حالا فکر کنیم این افراد ناگهان فوت کنند که معمولا بعد از فوت افراد به صفحه آنها مراجعه می شود که چه بسا بهتر این صغحه ها ادامه پیدا کنند و مطالب آنها شیر شود که حالا نه تنها صفحه های فیسبو و توییتر در زندگی عادی نیز چنین است .وای به حال این افراد

این صفحات نیز مانند زندگی انسان باقی می مانند و ادامه پیدا می کنند که هیچ عمل و سخنی از شما پاک نمی شود به طوری که در اخرت حتی توان حرکت را نیز از ما گرفته اند .از همین الان به خود بنگرید که این کتابی است که هیچ کوچک و بزرگ را فراموش نکرده و ثبت کرده