وحشتناکهههه - شبکه‌ما

امروزه با گران شدن وسایلی نظیر ماشین و خانه خیلی از مسادل جوانان بزرگتر نیز شده که البته خیلی ها معتقدند که برای پولداران این...

وحشتناکهههه

دسته بندی ها:
توضیحات:

امروزه با گران شدن وسایلی نظیر ماشین و خانه خیلی از مسادل جوانان بزرگتر نیز شده که البته خیلی ها معتقدند که برای پولداران این وضع بهتر شده و همیشه هر چیزی که می شود برایشان خوشایند است چون هرچقدر داشته باشی خدا بیشتر بهت میده و وسایلا گرون تر می شوند و خوب میتوان آنها را فروخت و بنابراین باز هم برای آنها سود آور تر خواهد شد

اما اگر یکبار فرد متسط جامعه با بدبختی بتواند یکک ماشین و خودرو به دست اورد شاید خیلی برایش سخت باشد که این ماشین را نیز بدون اینکه اتفاقی بیفتد و به دلیل ندانم کاری و درست فکر نکردن از دست دهد

در این ویدیو یک خودروی پراید در یک سرازیری که حالا ما نمیدانیم برای چی گیر کرده و هیچ کسی در اون نیست و این ماشین در یک شیب به نسبتا تندی است که نمیدانند چطور آن را در بیاوردند و این منجر به حادثه ای می شود که ماشین به این شیب سقوط میکند و یک عده از مردم همیشه در صحنه فیلم می گیرند به جای کمک و متاسفانه این ماشین از بین می رود