مثلث برمودای ایران ریگ جن مخوف ترین جای ایران - شبکه‌ما

امروز به سراغ سوژه کمی تا قسمتی ترسناک و مخوف و بهتره بگیم مرموز رفته اند که سالها پیش خارجیان این گیر کردند و بیخیال...

مثلث برمودای ایران ریگ جن مخوف ترین جای ایران

دسته بندی ها:
توضیحات:

امروز به سراغ سوژه کمی تا قسمتی ترسناک و مخوف و بهتره بگیم مرموز رفته اند که سالها پیش خارجیان این گیر کردند و بیخیال ریگ جن شدند که این منطقه در جنوب سمنان است و تا اسمش را می گویید اطرافیان آنجا می ترسند و اسم این منطقه را ریگ جن می نامند چون می گویند هر سال جان چند نفر را می گیرد

افراد در این ویدیو رفتند به این منطقه ومصاحبه  می کنند که جنوب شیر آباد و نزدیک سمنان هست که در آن منتطقه افراد را می بینند که واقعا از این منطقه می ترسند و از وجود جن در انجا مطمئنند ولی برای یک پیر مرد دیگر که در انجا زندگی میکرد این حرف ها شعر بود و می گفت با این حال جلوتر نروید چون احتمال اینکه به یک انسان دیگر برخورد کنید کم است و احتمال باطلاق وجود دارد و به همین فقط به جن ریگ و معدن ترس و وحشت انسان ها تبدیل شده در حالیکه پیرمردی دیگر می گوید اینجا روح دارد و من به هیچ وجه آن طرف تر نمیروم جون جن و روح وجود دارد و میترسم