کشف سیاره ای مشابه زمین - شبکه‌ما

هر از گاهی اخباری مبنی بر اینکه یکی از تلسکوپ های فضایی سیاره ای با برخی مشخصات زمین یافته است منتشر می شود که توجه...

کشف سیاره ای مشابه زمین

دسته بندی ها:
توضیحات:

هر از گاهی اخباری مبنی بر اینکه یکی از تلسکوپ های فضایی سیاره ای با برخی مشخصات زمین یافته است منتشر می شود که توجه هر ذهن کنجکاوی را به خود جلب می کند. اما این شباهت ها بسیار ناچیز اند و پس از بررسی کوتاهی ، آن را نام گذاری می کنند و از آن گذر می کنند. کپلر 69 سی و کپلر 22 بی از این سیاره ها هستند.

علت رد شدن حیات در بسیاری از سیاره های که تاکنون کشف شده اند را می توان در زاویه تابش و مدت زمان چرخش آن به دور خورشید کهکشان خود دانست. به طور مثال کپلر 22 بی به دلیل نزدیک بودن و دارا بودن زاویه کمی با خورشید ، به شدت گرم است و غیر قابل حیات است.

اخیرا هم با اجتماع اطلاعات تسلکوپ فضایی کپلر و اسپیتزر ، سیاره دیگری به نام 93b کشف شده است که شعاع آن 1.5 برابر زمین است و غلظت مواد معدنی آن هم تا حد قابل قبولی مشابه زمین است . البته به دلیل اینکه این سیاره به تازگی کشف شده است اطلاعات زیادی از زمان چرخش آن در دسترس نیست اما طبق گفته های سازمان ناسا دمای سطح آن به دلیل نزدیک بودن به خورشید حدود 760 درجه سلسیوس می باشد که حیات بشر در آن غیر ممکن است.